ออกแบบและให้คำปรึกษา

ด้าน IT Solution DataCenter และ E-Commerce

จัดจำหน่าย

Hardware Software Networking และ Security

บริการหลังการขาย

Service Onsite, Logistic Service, Support By D-KAN

บริษัท ดีกัน จำกัด

จุดเริ่มต้นของบริษัทเกิดจาก คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐฯ และเอกชน กลุ่มผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ด้านไอทีในหลายธุรกิจ เช่น โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นต้น นักวิเคราะห์และดูแลระบบได้รวมตัวกันเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรต่างๆ โดยไม่ได้มุ่งเน้นจะจำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียว จึงเป็นการเริ่มต้นสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่ผู้ให้บริการด้านไอที

1

ปี 2544

ก่อตั้งบริษัท ไซเฟอร์เมด จำกัด

บริษัท ไซเฟอร์เมด จำกัด (CipherMED Company Limited) ได้ก่อตั้งขึ้น .......

2

ปี 2550

ก่อตั้งบริษัท ดีกัน จำกัด

บริษัท ดีกัน จำกัด (D-KAN Company Limited) ได้ก่อตั้งขึ้น ภายใต้แนวคิด "ลูกค้า คือ มิตรภาพ" โดย ดีกัน เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ สินค้าดีมีคุณภาพและตรงกับการใช้งาน จากผู้ผลิตให้กับลูกค้าในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งยังเพิ่มการให้บริการถึงสถานที่ให้กับลูกค้าที่ต้องการ โดยใช้หลักที่ถูกต้องและไม่เอาเปรียบลูกค้า

3

ปี 2561

ก่อตั้งบริษัท ดีกัน ออนไลน์ จำกัด

แยกธุรกิจในกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ออกมาจัดตั้ง เป็น บริษัท ดีกัน ออนไลน์ จำกัด เพื่อการแข่งขันที่คล่องตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Websites, Marketplace, Facebook, Instagram, Line@ รวมไปถึง Hosting & Cloud

Solution

เราให้บริการเรื่องการติดตั้งระบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Hardware Software รวมไปถึงระบบ Network ต่างๆ และยังมีการให้บริการในเรื่องของงานบริการ และดูแลระบบ Server, Network, Computer, และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

Activity

ข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท

Award

รางวัล

.Partner

.Contact

D-KAN Company Limited.